[1160 portraits]

Cette série photographique a été imaginée comme le témoignage d’un instant de vie, comme une sorte d’arrêt sur image. Comme la trace indélébile d’une commune, de ses quartiers, d’une époque, d’une cohabitation multiculturelle et intergénérationnelle. Comme une façon d’arrêter le temps ou plutôt de prendre le temps de re·découvrir son·sa voisin·e.

Chaque portrait est le fruit d’une véritable rencontre, d’une discussion. Parfois furtive, parfois plus profonde. Et chacun·e a choisi le lieu où il·elle souhaitait être photographié·e, sans instructions ni artifices. Chaque photographie tente de retranscrire la relation que les personnes entretiennent avec leur environnement, en capturant l’instant décisif, le regard, le geste, la posture qui dévoileront le début d’une histoire…

Cette série est aussi un clin d’oeil au fabuleux travail du photographe August Sander.

::

Deze fotografische serie werd ontwikkeld als de getuigenis van een moment in het leven, zoals een beeld stilzet. Als de onuitwisbare stempel van een gemeente en haar buurten, van een periode, van een multiculturele en intergenerationele samenwonen. Als een manier om de tijd te stoppen of beter nog om de tijd te nemen om zijn buren te herontdekken.

Elk portret is het resultaat van een echte ontmoeting, van een gesprek. Soms vluchtig, soms dieper. En elke persoon heeft de plaats gekozen waar de foto genomen kon worden, zonder aanwijzingen of kunstgrepen. Elke foto probeert de relatie te herscheppen die de mensen met hun omgeving onderhouden, door het vastleggen van het beslissende moment, blik, gebaar en houding die het begin van een verhaal zullen onthullen…

Deze serie is ook een knipoog naar het fantastische werk van fotograaf August Sander.